Estira - Phone calls billing

LET'S WORK TOGETHER

Вход
Регистрация


   Първо трябва да кажем, че и двата софтуера са напълно функционални и можете да свалите от тук при закупуване на апаратурата или преди това. Разликите се състоят само в акаунт параметрите (име на хост, име на базата данни, потребителско име и парола).

Тъй като апаратурата се състои от софтуерна и хардуерна част, в стремежа си да ви дадем пълна представа от това как тя работи ние вградихме в таксуващия софтуер (SmartTax), програмен Телефон и Индикатор. Тази опция може да се включва и изключва в Настройки. Първоначалната парола за достъп до "Настройки" е admin. Опцията ви дава възможност да правите пълноценни тестове по отношение на таксуването на телефонните разговори.

SmartTax Демо се доставя с два потребителя- Administrator с парола "admin" и Operator с парола "operator". Файлът "Zones.xlsx" съдържа две примерни Зонови таблици-на латиница и на кирилица. Импортирайте тази, с която желаете да работите.

За да провеждате тестове е необходимо да направите Заявка за SmartTax Демо. Ще получите параметри на акаунт за достъп (име на хост, име на базата данни, потребителско име и парола) до една от нашите опитни бази данни в период от 30 дни. Още повече – вашата База данни ще има лиценз за достъп на SmartTax Manager. Вие можете да я регистрирате в него и да я достъпвате от там.

Софтуерът SmartTax Manager е с предварително конфигурирани настройки за достъп до три Демо бази данни, заредени със симулиран телефонен трафик. След свалянето му можете да работите с него веднага. Единственото нещо, което не можете да правите тук е да променяте Настройки” и "Управление потребители".

Задължително условие за достъп до нашия сървър е, порт 5432 на вашия компютър или подмрежата, към която свързан да бъде разрешен изходящо. Ако имате Защитна стена на тях, разрешете този порт.

SmartTax(вграден Телефон и Индикатор) е пълноценно мултимедийно приложение.Така че свалете го, слушайте и се наслаждавайте със SmartTax MusicBox.

 

                                                                                                                  SmartTax 

 

                                                                                                           SmartTax Manager 

 

 

 

Проектиран от Естира ООД. © 2019