Estira - Phone calls billing

LET'S WORK TOGETHER

Вход
Регистрация


1.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Съгласно Регламента за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз всяко юридическо лице, събиращо лични данни е задължено да отговаря на съответните условия, относно събирането, съхраняването и обработката на личните данни на на лицата, свързани с неговия бизнес. Изискванията се отнасят само до физически лица, но не и до юридически (фирми).

В качеството си на администратор на лични данни, фирма Естира.ЕООД, отговаря на изискванията на новата регулация, като  чрез нейният веб сайт –Estira.net, събира съхранява и обработва единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугите, предлагани в сайта.

2.СВЕДЕНИЯ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Наименование: Естира ЕООД;
ЕИК/БУЛСТАТ : 205864538

Седалище и адрес на управление: България, гр.София, ж.к.Младост 1, бл.27, вх.А, ет.4, ап.31;

Адрес за упражняване на дейността: България, гр.София, ж.к.Младост 1, бл.27, вх.А, ет.4, ап.31;

Данни за кореспонденция: България, гр.София, ж.к.Младост 1, бл.27, вх.А, ет.4, ап.31;

E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;

Телефон.: (359) 879 353 242

3.ДАННИ ЗА НАДЗОРЕН ОРГАН

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:02 915 3 518

Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ Е И ОБРАБОТВАЩ ЛИЧНИ ДАННИ

4.ДЕФИНИЦИЯ ЗА ЛИЧНИ ДАННИ

Според новия регламент „лични данни“ са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

 1. ЛИЧНИ ДАННИ, КОЙТО ОБРАБОТВА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Съгласно Регламента, събираме, съхраняваме и обработваме следните предоставени от Вас данни:

 • име на фирмата/организацията;
 • БУЛСТАТ;
 • Адрес/Седалище и адрес на управление;
 • лично и фамилно име;
 • информация за обратна връзка -  телефон и имейл адресм
 • IP адрес.

6.ОСНОВАНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ събира и обработва Вашите лични данни във връзка необходимостта, те да бъдат използувани за доставка на стоки и услуги, предлагани чрез неговия веб сайт и онлайн магазин. 

 
7.ЦЕЛИ ПРИ СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА  ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
 
АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка със:

 • Регистрация в нашия веб сайт, онлайн магазин и форум
 • За информиране на промоции и нови продукти;
 • Предоставяне на оферти;
 • Сключване на договор;
 • Счетоводни цели;
 • Статистически цели;
 • Доставка на поръчаните от вас продукти и услуги;
 • Гаранционно и извънгаранционно обслужване.

8.УСЛОВИЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИНИ ДАННИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Ние поемаме ангажимента да не разкриваме Вашата лична информация на трети страни, без Вашето изрично съгласие.

Изключение правят случаите, при които определена информация се предоставя на Куриерски фирми, изпълняващи доставката на поръчаните от вас стоки, държавни институции, имащи законното право да изискват нас предоставянето на тези данни.

9.СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Вашите данни  ще бъдат съхранявани до момента, в който ни задължава закона или до изчерпване на нашите взаимоотношения, свързани с поддръжката на гаранция за закупените от нас продукти или услуги.
В момента, в който оттеглите желанието си да бъдете наш клиент, Вашите данни ще бъдат изтрити.

10.ПРАВА НА

Чрез потребителският контролен панел на сайта, вие имате възможност за:

 • Достъп до собствените ви данни;
 • Коригиране (ако данните са неточни);
 • Изтриване на Вашите лични данни (право „да бъдеш забравен“);
 • Експортиране на личните ви данни 

Потребителят може да поиска изтриване, ако е налице едно от следните условия:

 • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Потребителят оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Потребителят данните възразява срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;

Потребителят има право да ограничи обработването на своите лични данни от страна на администратора, когато:

 • Оспори точността на личните данни.. В този случай ограничаването на обработването е за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;
 • Обработването е неправомерно, но Потребителят не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
 • Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Потребителят ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • възразява срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на Потребителя.

Право на преносимост.

Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на Администратора, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин. Когато упражнява правото си на преносимост на данните, субектът на данните има право да получи и пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.

 

Право на възражение.

Потребителите имат право да възразят пред администратора срещу обработването на личните им данни. Администраторът на лични данни е длъжен да прекрати обработването, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. При възразяване срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг обработването следва да се прекрати незабавно.

 

Жалба до надзорния орган

Всеки Потребител има право да подаде жалба срещу незаконосъобразно обработване на личните му данни до Комисия за защита на личните данни или до компетентния съд.

11.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА  ПОТРЕБИТЕЛЯ

Ваше задължение е да се запознаете подробно, относно съдържанието на настоящата Политика, и само ако сте съгласни с нея, да предоставите данните си.
Ваше задължение е информацията и данните, които ни предоставяте, да са верни и точни и пълни.

12.МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ Ви уверява,  че е предприело организационни и технически мерки, с които да защити в максимално възможна степен неоторизиран достъп или разкриване на информация. Изискваме и от контрагентите ни, доставчици на услуги, наличието на необходимото обезпечаване на сигурността на личните Ви данни. Личните ви данни се съхраняват на защитена База данни, намираща се на сървър, в хостинг компанията, обслужваща нашия сайт.

13.СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Чрез поставянето на отметка в чек бокса в Потребителският контролен панел на страницата в настоящият уеб сайт.  Прочетох  “Политика за защита на личните данни” и съм съгласен предоставените от мен лични ми данни да се обработват и съхраняват спрямо указаните в документа условия.

Текста е подготвен със съдействието на: advokatami.bg

 

 

Проектиран от Естира ООД. © 2019