Estira - Phone calls billing

LET'S WORK TOGETHER

Вход
Регистрация


Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

До Естира ЕООД  с ЕИК 205864538

С настоящото уведомявам/e, че се отказваме от сключения от мен/нас договор за покупка на следните стоки/услуги

 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Поръчано на/получено на –поръчка № ……………………………………………………………………………………………

Име на потребителя/ите – ……………………………………………………………………………………………….

Адрес на потребителя/ите - …………………………………………………………………………………………………

Подпис на потребителя/ите: ……………………………………………….

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

Дата: ……………………………………………

 

 

Проектиран от Естира ООД. © 2019