Estira - Phone calls billing

LET'S WORK TOGETHER

Вход
Регистрация


Въведение

      SmartTax Universal (SmartTax) е апаратура за таксуване и анализ на трафика от телефонни разговори, провеждани  от телефонни кабини на частни (Call Shops) и обществени (Телекоми) компании.

В нея е систематизиран богатият опит на нашата фирма "Estira ЕООД", при таксуване на телефонните разговори, провеждани от кабини в обекти на Българска телекомуникационна компания и Български пощи на територията на Република България.

 

Според критерия за начало на разговор, оборудването работи и с двата класически принципа на таксуване:

  • Таксуване по таксови импулси
  • Таксуване по време(Таксуване по зонова таблица).

 При Таксуване по зонова таблица, таксуващият софтуер може да работи с до четири ценови листи, които могат да се превключват ръчно или автоматично според определени критерии. За този вид таксуване могат да се използуват и двата критерия за начало на разговор.

Целта на нашият екип е да създадем апаратура без никакви хардуерни настройки-без джъмпери и ключета, като режимите й на работа се задават само от Таксуващият софтуер. Всеки индикатор получава автоматично номера на кабината си, в зависимост от порта на Рутера, към който е включен. Телефонните апарати, с които работи са обикновени и могат да бъдат с тонално или импулсно номеронабиране.

Решението "клиент-сървър" дава възможност за отдалечено наблюдение и контрол на работата на апаратурата от всяко място и по всяко време. С помощта на допълнителният софтуер "SmartTax Manager" могат да се правят справки и промени на настройките на таксуващия софтуер за всеки обект, който е регистриран в него.

Операторският интерфейс е гъвкав, максимално изчистен и интуитивен, като обслужването на клиента става  с не повече от две щраквания на "мишката" с  използуване на единствения подвижен бутон - "Плащане". Тази възможност не е самоцел. Ние много добре познаваме режимът на работа на служителите в Пощата. Знаем колко много те са натоварени с други дейности и се стараем да ангажираме минимално тяхното внимание с обслужването на клиентите от Телефонните кабини.

Таксуващият софтуер заема минимално място на екрана без да лишава оператора от необходимата информация.

Той може да работи с индивидуални или с общи (споделени) системни таблици.Това са:

  • Зонова таблица (режим таксуване по време);
  • Таблица с параметри за таксуване;
  • Таблици за дефиниране на телефонни префикси според конкретния номерационен план.

Работата с общи таблици позволява на група от обекти да имат общо таксуване и общ номерационен план.

Софтуерът има в два режима на достъп - Администратор, който има достъп до настройките и Оператор, защитени с пароли . Съдържа богат набор от справки, две от които имат трафичен характер. Някои от справките имат и графично представяне. Справките могат да бъдат разпечатвани и експортвани в Excel формат. Многоезичен е (Български,Руски и Английски) и има вграден подробен Help, в който е описана и инсталацията на апаратурата. Апаратурата дава възможност контрол на възможността за провеждане на разговор от кабините.

Информацията за провежданите в момента разговори се запазва при произволно излизане от програмата или при инцидентно спиране на токозахранването (което не се препоръчва).

Какво е предимството от сървър, поддържан от нас? При инсталиране на нашия софтуер не се налага да инсталирате сървър на вашия компютър, а само да въведете входните параметри за връзка с него. Достъпът до вашите данни ще ни позволи да ви оказваме методическа помощ по проблеми и въпроси, възникнали в процеса на експлоатацията на апаратурата.

Състав на оборудването:

  • Таксуващ софтуер (SmartTax), инсталиран на персонален компютър или лаптоп с Windows 7 и следващи;
  • Разпределителен модул (Рутер) до 8 порта;Той свързва Персоналния компютър, Индикаторните модули и телефонните линии.
  • Индикаторни модули (Индикатори) показващи в реално време информацията за провежданите разговори с натрупване на дължимата сума. Те се свързват към Рутера чрез UTP кабели опроводени по стандарта 568B (директен кабел). Към тях се свързват телефонните апарати. Индикаторите показват коректен текст само за държави, в които Windows/System locale са на латинска или кирилска азбука.

Компютърът се свързва с Рутера по USB кабел (На компютъра трябва да се  инсталира FTDI Chip драйвер)- https://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm. Към Рутера се свързани и абонатните линии на телефонната централа или  на VOIP Gateway.

Връзката със сървъра и кодирана по SSL.

Вие можете да видите детайли относно поръчването тук Как да поръчам.

Вие можете да видите галерия от справки, издавани от таксуващия софтуер тук Таксуващ софтуер-Галерия справки .

Вие можете да свалите софтуера от тук Даунлоад.

Вие можете да стигнете до нашия магазин от тук Продукти.

Сведения относно използуване на сайта, политика на личните данни, поръчване, доставка и плащане на стоки и услуги и рекламации можете да прочетете от меню "Документи"

Вероятно ще се запитате какви са нашите мотиви.

    Ние добре осъзнаваме, че услугата „Телефонни кабини“ вече не е толкова популярна. Освен че предоставя евтини разговори по VOIP телефония тя остава единствената(освен Pay Phones), като възможност за предоставяне на услугата “Обществени телефони”. Съгласно  “Директива за Универсалната услуга” на Европейския съюз (2002/22 EC), Телекомите с преобладаващ дял на пазара на телефонни услуги в страните-членки на Съюза, я поддържат. Ето защо ние ще се постараем да ви представим апаратура с богати възможности, съобразена със съвременните технологии, с която се работи бързо, лесно и удобно.

 

 

Проектиран от Естира ООД. © 2019